Acrosports 013 en CJP

AcroSports 013 is partner van CJP en daarmee zijn we cultuurkaartacceptant. Het CJP-budget voor cultuuronderwijs kan bij ons worden besteed aan activiteiten zoals acrobatische lessen, trainingen en workshops.

Wat is de CJP cultuurkaart?

Met de CJP Cultuurkaart krijgen scholen in het voortgezet onderwijs een ondersteuning in de financiële middelen waarmee ze gebruik kunnen maken van het aanbod van culturele instellingen die als aanbieder zijn aangesloten bij CJP (cultuurkaartacceptanten).

Het CJP budget

Het Cultuurkaart-budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en het budget dat de school zelf beschikbaar stelt. Hiermee betaalt de school activiteiten die door culturele instellingen worden aangeboden. Zo geven scholen ieder jaar bijna 11 miljoen euro uit bij culturele partners via de cultuurkaart.

Acrobatiek bij jouw op school

CJP beheert een geldbedrag dat door derden (Ministerie van OCW en scholen) beschikbaar is gesteld om aan cultuuronderwijs uit te geven.

Op basis van het totaal beschikbare geldbedrag krijgen de scholen een overzicht van het beschikbare tegoed per school. Het geld wordt dus niet daadwerkelijk op de rekening van de school gestort.

De school onderneemt culturele activiteiten die met de Cultuurkaart betaald worden.

Het bestede bedrag wordt afgetrokken van het schooltegoed. CJP krijgt twee keer per week overzichten van de plaatsgevonden transacties.

CJP betaalt op basis van de overzichten geld uit aan de instellingen. 

Vul ons contact formulier in

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan via onderstaande knop.